What are grips, jigs and fixtures?

What are grips, jigs and fixtures?

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าชิ้นส่วนพวกนี้มีความสำคัญอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเครื่องจักร แต่บางคนที่อยู่ในสายงานนี้ก็คือจะคุ้นเคยกันกันดี

ตัวจับยึดและตัวติดตั้งชิ้นงานที่ใช้เพื่อช่วยในการกลึง, การวางตำแหน่งและการประกอบชิ้นส่วน สามารถทำจากวัสดุประเภทต่างๆ (โดยทั่วไปคือเหล็กหรืออลูมิเนียม) และใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีเพื่อให้มีความทนทานสูงเพื่อให้ชิ้นส่วนถูกต้องตามตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งบ้างครั้ง การปรับแต่งและความแม่นยำในระดับสูงที่จำเป็นสำหรับการจับยึดจับยึดและส่วนควบมักทำให้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนาน

Grips: ชิ้นส่วนหนึ่งของกระบวนการเครื่องจักรอัตโนมัติที่อยู่ในการติดต่อกับชิ้นงานที่มักใช้เพื่อถ่ายโอนหรือกำหนดทิศทางของชิ้นส่วน ไปเคลื่อนไปยังจุดตำแหน่งที่ต้องการ ชิ้นส่วนเหล่านี้มักจะกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับเครื่องจักร และมักจะรูปทรงเป็นเรขาคณิต

Fixtures: ตั้งยึดและรองรับชิ้นงาน ให้อยู่กับที่ขณะที่มีการตัดเฉือนหรือประกอบ การติดตั้งเครื่องจักรส่วนใหญ่จะยึดกับเครื่องเพื่อให้สามารถทนต่อแรงในขณะที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่

อุปกรณ์จับยึดมักจะทำจากวัสดุที่แข็งมากเนื่องจากต้องนำเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง วัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด จะเป็นอลูมิเนียม และรองลงมาก็จะเป็นไฟเบอร์กลาส MC Nylon และประเภทอื่นตามลำดับ

copyright © 2023 : Rabbit Prototype Co., Ltd.
Privacy Policy | Cookie Policy
Scroll to Top